YouTube Shorts maken - iPhone en iPad (2023)

Met YouTube Shorts kan iedereen een idee omzetten in een korte video om nieuwe kijkers uit de hele wereld aan te spreken. Je hebt alleen een smartphone en de Shorts-camera in de YouTube-app nodig om Shorts van maximaal 60 seconden te maken.

Met de creatieve Shorts-tools kun je snel en makkelijk leuke video's maken en aan de slag gaan als creator op YouTube.

YouTube Shorts

De Shorts-camera in de YouTube-app is op dit moment niet beschikbaar op tablets.

Download de nieuwste YouTube-app op je smartphone om Shorts te maken waar je ook bent.

Een Short maken

Als je een Short maakt met de creatieve YouTube-tools voor korte video's, kun je een of meerdere clips opnemen van in totaal maximaal 60 seconden. Tijdens de opname met de Shorts-camera zie je aan de voortgangsbalk boven in het scherm hoeveel clips je hebt opgenomen en hoelang die zijn.

Zo maak je een korte video op YouTube:

 1. Log in bij de YouTube-app.
 2. Tik op MakenYouTube Shorts maken - iPhone en iPad (1) YouTube Shorts maken - iPhone en iPad (2)YouTube Shorts maken - iPhone en iPad (3) Short maken.
 3. Als je een Short van meer dan 15 seconden wilt maken, tik je rechtsboven op 15 om maximaal 60 seconden op te nemen (60).
 4. Als je een fragment wilt opnemen, houd je OpnemenYouTube Shorts maken - iPhone en iPad (4) ingedrukt of tik je erop om de opname te starten en nog een keer om deze te stoppen.
 5. Tik op Ongedaan makenYouTube Shorts maken - iPhone en iPad (5) om het laatst opgenomen videofragment te verwijderen of tik op OpnieuwYouTube Shorts maken - iPhone en iPad (6) om het verwijderde fragment weer terug te zetten.
 6. Tik op SluitenYouTube Shorts maken - iPhone en iPad (7) YouTube Shorts maken - iPhone en iPad (8) kies Opnieuw of Opslaan als concept en sluit de camera.
 7. Tik op KlaarYouTube Shorts maken - iPhone en iPad (9) om een voorbeeld van je video te bekijken en deze te verbeteren.
 8. Tik op TerugYouTube Shorts maken - iPhone en iPad (10) om weer naar het opnamescherm te gaan. Als je wijzigingen hebt aangebracht, kun je ook op TerugYouTube Shorts maken - iPhone en iPad (11) tikken om opnieuw te beginnen of om de bewerkingen op te slaan als concept en de editor te verlaten.Als je een concept opslaat, worden de gemaakte bewerkingen bewaard.
 9. Tik op VOLGENDE om informatie aan je video toe te voegen.Op dit scherm voeg je een titel toe (maximaal 100 tekens) en kies je instellingen, zoals de privacy van je video.
  Opmerking: De privacyinstelling voor video's van creators van 13 tot 17 jaar is standaard privé. Als je 18 jaar of ouder bent, is de standaard privacyinstelling voor video's openbaar. Alle gebruikers kunnen deze instelling veranderen om hun video openbaar, privé of verborgen te maken.
 10. Tik op Publiek selecteren YouTube Shorts maken - iPhone en iPad (12) Ja, de video is gemaakt voor kinderen of Nee, de video is niet gemaakt voor kinderen. Bekijk meer informatie over content die is gemaakt voor kinderen.
 11. Tik op SHORT UPLOADEN om je Short te publiceren.

Je Short opslaan als concept

Je kunt je Short opslaan als concept voordat je deze uploadt. Daarna kom je hier terug om de Short te bewerken.

Er geldt geen limiet voor het aantal concepten dat je kunt bewaren, maar denk eraan dat concepten op je apparaat worden opgeslagen en niet op je YouTube-kanaal. Als je de YouTube-app verwijdert of je apparaat vervangt, raak je je concepten kwijt.

Je concepten vinden in de YouTube-app:

 1. Tik op Maken YouTube Shorts maken - iPhone en iPad (13) YouTube Shorts maken - iPhone en iPad (14) YouTube Shorts maken - iPhone en iPad (15) Short maken.
 2. Tik rechtsonder op Concepten.
 3. Selecteer hier een concept om het te bewerken of het van je apparaat te verwijderen.

Een thumbnail selecteren

Je kunt een frame uit je Short kiezen om als thumbnail te gebruiken voordat je je video uploadt. Het is niet mogelijk om een thumbnail te kiezen nadat je je Short hebt geüpload of om een aangepaste thumbnail te uploaden in Studio op je computer.

Zo selecteer je een thumbnail voor je Short:

 1. Neem een video op of importeer een video met de Shorts-camera.
 2. Ga naar het laatste uploadscherm YouTube Shorts maken - iPhone en iPad (16) tik op het bewerkingsicoonYouTube Shorts maken - iPhone en iPad (17) bij de thumbnail van je video.
 3. Maak je keuze YouTube Shorts maken - iPhone en iPad (18) tik op Klaar.

Je Shorts verbeteren tijdens de opname

Muziek of andere audio toevoegen

Je kunt een nummer of een andere audioclip toevoegen aan je short. De muziek en geluiden in onze bibliotheek zijn alleen voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik kosteloos te gebruiken, tenzij je de juiste licenties hebt.

Tik voordat je gaat opnemen op YouTube Shorts maken - iPhone en iPad (19)Geluid toevoegen YouTube Shorts maken - iPhone en iPad (20) en selecteer audio uit onze Audiobibliotheek.

Als je auteursrechtelijk beschermde content gebruikt in Shorts die je niet met de creatieve tools van YouTube maakt, kan je video een Content ID-claim krijgen of worden verwijderd naar aanleiding van een verwijderingsverzoek vanwege auteursrechtschending.

Opnamesnelheid aanpassen

Tik op Snelheid YouTube Shorts maken - iPhone en iPad (21) om de opname te versnellen of te vertragen.

Opnemen met een timer

Tik op TimerYouTube Shorts maken - iPhone en iPad (22) om handsfree op te nemen en in te stellen wanneer de opname automatisch moet worden gestopt.

Filters toepassen

Tik op FiltersYouTube Shorts maken - iPhone en iPad (23) om te kiezen uit een selectie van creatieve en contrasterende filters om de sfeer van je Short te veranderen. Je kunt verschillende filters toevoegen aan elk segment terwijl je opneemt. Je kunt ook later een filter toepassen op het bewerkingsscherm.

Een achtergrond toevoegen

Hoe je jezelf in een foto of video van je filmrol plakt zoals met een GREEN SCREEN 🤳🐐

Tik in het opnamescherm op Green ScreenYouTube Shorts maken - iPhone en iPad (24) om een foto of video uit de galerij van je apparaat als achtergrond in je Short te gebruiken.

Frames uitlijnen

De perfecte overgang met de tool Uitlijnen in Shorts

Tik op UitlijnenYouTube Shorts maken - iPhone en iPad (25) om je volgende fragment uit te lijnen met een transparante overlay van het laatste frame dat je hebt vastgelegd.

Segmenten aanpassen

Hoe je met Inkorten in Shorts precies de juiste timing kiest

Tik op InkortenYouTube Shorts maken - iPhone en iPad (26) om het perfecte beginpunt te kiezen of de videosegmenten in te korten die je in je Short gebruikt.

Segmenten importeren

Snel Shorts maken met video's en foto's van je filmrol

Tik in het opnamescherm op de galerijknop linksonder om fragmenten te importeren in je Short of selecteer een langere video die je tot maximaal 60 seconden wilt inkorten.

Navigeren tijdens het importproces is eenvoudig:

 • Voor video's langer dan 60 seconden gebruik je de schuifregelaar om snel naar het gewenste moment in de video te springen.
 • Tik op de handgrepen van de filmrol en sleep ermee om het begin en einde van de video te kiezen.
 • Tik rechtsboven op de duur (15 of 60 seconden) om de lengte van je Short te wijzigen.

Tekst en geluid toevoegen na de opname

Geluid toevoegen

Als je een nummer of ander geluid wilt toevoegen nadat je iets hebt opgenomen, tik je op YouTube Shorts maken - iPhone en iPad (27)Geluid YouTube Shorts maken - iPhone en iPad (28) en maak je een keuze.

Gebruik VolumeYouTube Shorts maken - iPhone en iPad (29) om het audioniveau aan te passen van muziek, de audio van je originele video en een voice-over.

Als je auteursrechtelijk beschermde content gebruikt in Shorts die je niet met de creatieve tools van YouTube maakt, kan je video een Content ID-claim krijgen of worden verwijderd naar aanleiding van een verwijderingsverzoek vanwege auteursrechtschending.

Tekst toevoegen

Tik op TekstYouTube Shorts maken - iPhone en iPad (30) om na de opname tekst toe te voegen aan je video. Je kunt meerdere berichten toevoegen aan je video en de kleur, stijl en plek op het scherm veranderen.

Je kunt ook de Tijdlijn gebruiken voor nog meer controle.

Voice-over opnemen

Gebruik de voice-overfunctie om te vertellen wat er in je video gebeurt.

Zo ga je aan de slag:

 1. Tik onderaan het bewerkingsscherm op Voice-overYouTube Shorts maken - iPhone en iPad (32) om de voice-overeditor te openen.
 2. Verplaats de schuifregelaar naar links of rechts naar de positie waar je de voice-over wilt starten.
 3. Houd de rode opnameknop ingedrukt of tik erop om de opname te starten en nog een keer om deze te stoppen.
 4. Tik op Ongedaan makenYouTube Shorts maken - iPhone en iPad (33) om je gesproken tekst te verwijderen of tik op OpnieuwYouTube Shorts maken - iPhone en iPad (34) om deze weer toe te voegen.

Gebruik VolumeYouTube Shorts maken - iPhone en iPad (35) om het audioniveau van muziek, de audio van je originele video en een voice-over aan te passen.

Tijdlijn aanpassen

Tik op TijdlijnYouTube Shorts maken - iPhone en iPad (36) om in te stellen wanneer tekst in je Short wordt getoond.

Sleep het begin- en eindpunt van een tekstfragment om te bepalen wanneer de tekst in je Short in beeld komt en weer verdwijnt. Gebruik deze functie om verschillende teksten te laten zien op verschillende momenten in je video.

Als je de volgorde van tekstfragmenten wilt wijzigen, houd je je vinger erop. Verplaats de clips van boven naar beneden om de volgorde te wijzigen waarin de tekst wordt getoond.

Filters toevoegen

Tik op FiltersYouTube Shorts maken - iPhone en iPad (37) om een filter toe te voegen. Kies uit verschillende creatieve en contrasterende filters om het uiterlijk van je Short te wijzigen.

Ontdek

bewerkingstips voor Shorts

.

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rev. Leonie Wyman

Last Updated: 23/08/2023

Views: 5663

Rating: 4.9 / 5 (59 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rev. Leonie Wyman

Birthday: 1993-07-01

Address: Suite 763 6272 Lang Bypass, New Xochitlport, VT 72704-3308

Phone: +22014484519944

Job: Banking Officer

Hobby: Sailing, Gaming, Basketball, Calligraphy, Mycology, Astronomy, Juggling

Introduction: My name is Rev. Leonie Wyman, I am a colorful, tasty, splendid, fair, witty, gorgeous, splendid person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.